Påmelding

NB: TUREN ER FULLTEGNET. ØNSKER DU Å STÅ PÅ VENTELISTE, SEND EN EPOST TIL ACEM.

Om du ønsker å stå på venteliste for å kunne delta på turen, send en epost til Acem. 

Har du spørsmål om turen, kontakt med Acem:
Tlf: (+47) 23 11 87 00
Postadresse: Postboks 2559 Solli, N-0202 Oslo
Kontoradresse: Huidtfeldtsgate 49, 0253 Oslo