Acem Forum: Frivillighetens kår i frivillighetens år

Acem Forum: Frivillighetens kår i frivillighetens år

Dato
Mandag 5. desember 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 19:30

Hva kan gå galt når staten tar kontroll over frivilligheten i Norge?

Når du lærer å meditere i Acem, drar du nytte av den frivillige innsatsen hundrevis av kurslærere og moderatorer yter for saken.  All pedagogisk virksomhet i Acem skjer uten vederlag. Acems finansiering og innsats i inn. og utland har gjennomgående vært basert på frivillig innsats - loppemarkeder, dugnader, private økonomiske bidrag.

Regjeringen har besluttet at 2022 skal være Frivillighetens år.  Meningen er å kaste “flomlys” over viktigheten av frivillighetsarbeidet i Norge. I dette forumet går vi bak festtalene og fagre ord: Hvordan står det egentlig til med frivilligheten i Norge? Er frivilligheten i ferd med å bli statens forlengede arm? Hvis frivillighet er så viktig, hvorfor har regjeringen halvert fradragsretten for bidrag til frivillige organisasjoner? Er markedet i ferd med å overta frivilligheten?Temaene er viktige for alle som er interessert i den frivillige sektors betydning i Norge, og som ønsker å følge med på hvilke rammebetingelser som er under utvikling for frivillige organisasjoner som Acem. Acem Forum inviterer til debatt, samtidig som eget temanummer av tidsskriftet Dyade om frivillighetens kår i Norge lanseres.

Innledere:

Ole Gjems-Onstad, professor emeritus i skatterett ved Handelshøyskolen BI, meditasjonslærer i Acem.

Håkon Lorentzen, sosiolog, dr. philos, har forsket på frivillighet og det sivile samfunn i Norge i over 30 år

Eirik Jensen, pensjonert advokat, magister i filosofi, kurslærer i Acem. Ansvarlig redaktør for temanummert av Dyade om frivillighet.

Møtet strømmes også via Acem Norges Facebook-side

Dato
Mandag 5. desember 2022
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 19:30

Ferdig

For dem som har lært Acem-meditasjon, holder vi en halvtimes fellesmeditasjon fra kl. 17.00.  Vi byr på te og frukt. Du kan betale med Vipps.

 

Kurstype: Acem Forum

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursledere

Eirik Jensen

Eirik Jensen er kurslærer i Acem, magister i filosofi og arbeidet som advokat i et større forretningsadvokatfirma til han pensjonerte seg i 2018.
Han er medredaktør i Acems kulturtidsskrift Dyade


Ole Gjems-Onstad

Meditasjonslærer i Acem. Professor emeritus rettsvitenskap.