M2 Acem-meditasjon

M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset starter
Onsdag 16. november 2022
Siste kursdag
Torsdag 19. januar 2023
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:00

M2 er den naturlige fortsettelse etter M1. Målet med M2 er å bidra til bedre meditasjon og større forståelse for prosessene som Acem-meditasjon kan åpne for, samt øke innsikten i de mange nyanser i samspillet mellom spontanaktivitetene og egen meditasjonsutførelse.

M2 går over fem kvelder og dekker ulike tema:

  • Aktualisering og motstand
  • Sensitivitet i utførelsen
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Metatanker og selvbilder
  • Personlig utvikling

Møtene starter med 30-45 minutters fellesmeditasjon. Med utgangspunkt i et kurshefte diskuteres ulike spørsmål ut fra ens meditasjon. Gjennom slike diskusjoner blir forståelsen mer personlig og helhetlig, og den gir bedre utgangspunkt for mer utbytte av meditasjonene i hverdagen. 

Kurset starter
Onsdag 16. november 2022
Siste kursdag
Torsdag 19. januar 2023
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:00

Det er foreløpig satt opp tre kurskvelder: 16. og 30. november, samt 14. desember. De to siste  kursdagene blir avtalt med kurslærer.

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056 eller Vipps #50529. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer som står på denne siden.

 

Kurstype: M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursnummer: H22200

Kursledere

Bjørn Dobbertin

Kurslærer i Acem. Sivilingeniør innen data og telekommunikasjon fra NTNU. Avdelingsleder innen IT-infrastruktur i Statnett.