Om Norsk Yoga-skole

Norsk Yoga-skole er en avdeling av Acem og startet opp med yogaundervisning i 1968.  Vi driver på idealistisk basis, for vi synes ikke penger skal være drivkraften til å undervise yoga.

Alle yogalærere hos oss er vanlige mennesker som praktiserer yoga regelmessig og har en  jobb ved siden av. Vi brenner for å undervise og å spre kunnskap om meditativ yoga fordi vi alle har fått så utrolig mye igjen fra denne formen for yoga.

Norsk Yoga-skole er Norges eldste yogaskole og var pionerer på yogafronten i Norge. Vi har lengst undervisningserfaring av alle som underviser her i landet og underviser fremdeles i klassisk, meditativ yoga. Vi er godt forankret i det meditative og mange yogalærere underviser også i Acem-meditasjon.  

Are Holen startet tidlig i 60-årene med å undervise i yoga og i 1968 startet han formelt Norsk Yoga-skole. Are fant i ung alder en bok om yoga i bokhyllen hos broren sin da han var barnevakt,  og begynte å praktisere yoga regelmessig. Han ble svært engasjert og endte opp i India for å lære mer om yoga og meditasjon. Det er en spennende historie som du kan lese mer om i Dyade nr. 3/18.

I starten var Norsk Yoga-skole den eneste yogaskolen i Norge og yogalærere reiste rundt i hele landet for å holde kurs i helgene og feriene sine. Det var fulle kurs overalt og vi har undervist i alle fylker  og de fleste kommuner i Norge. Yogalærerne er utdannet av Dr. med Are Holen, fysioterapaut  Anne Friis Baastad og teater og danselærer Anne Thomte. 

Tusenvis av personer har fulgt skolens kurs rundt om i verden siden starten. På 80- og 90-tallet ekspanderte vi til Sverige og Danmark og så fulgte Nederland, Spania, Tyskland, England, Frankrike osv. I dag underviser Norsk Yoga-skole som i utlandet heter Acem school of Yoga, i Sverige, Danmark, Tyskland, Spania, sporadisk i England, USA og India,  men regelmessig i Taiwan.   Tusenvis av personer har fulgt skolens kurs rundt om i verden siden starten i 1968. Gjennom disse årene har det vært store endringer i hvordan yoga blir oppfattet. På et mer idemessig plan er kanskje orienteringen bort fra det meditative mest slående. Derfor er det viktig at vi finnes.