Keyword: meditasjonsforskning

Dyade 2023/1 Meditasjonsforskningen i en ny fase?

- fra harde fakta til åndelig søken

AcemProduct

Leder
Leder

Meditasjonsforskningen i en ny  fase?

- Fra laboratorieeksperimenter til hverdagsliv, fra stress til psykologisk forsvar

AcemArticle

Stress og meditasjon blant ungdom og studenter

Alle opplever stress, ikke minst ungdommer og studenter. Stress er en sammensatt erfaring. Det kan være en kilde til å få det verre, ta dårligere valg i hverdagen og livet, i verste fall bryte sammen, men stress kan også lede i motsatt ret ning, være et utgangspunkt for vekst og mestring. Langt på vei er vi også avhengige av stress for både å yte og å lære. Til en viss grad er det opp til oss selv i hvilken retning stress skal lede oss. I denne artikkelen skal vi se på nyere forsk ning om stress blant studenter, og hvordan meditasjon kan øke evnen til mestring.

AcemArticle

Forskning på Acem-meditasjon - en oversikt

Moderne forskning på meditasjon begynte rundt 1970. Omfanget var lite frem til rundt år 2000, da flere forskere begynte å interessere seg for dette. Forskningsaktiviteten økte, og i 2021 ble 468 vitenskapelige artikler publisert om meditasjon. I denne artikkelen drøfter vi hva forskning har vist om Acem-meditasjon, fra den første artikkelen ble publisert i 1995 til den foreløpig siste kom i 2021.

AcemArticle
AcemArticle

Fra alfabølger til hjernesentre - Meditasjonsforskning gjennom 40 år
Fra alfabølger til hjernesentre - Meditasjonsforskning gjennom 40 år

Medisinsk forskning med avansert teknologi er i ferd med å alminneliggjøre meditasjon som redskap for stressmestring. Nyere undersøkelser tyder på at Acem-meditasjon og lignende metoder øker aktiviteten i deler av hjernen som har med oppmerksomhet og selvregulering å gjøre, skriver Øyvind Ellingsen. Teknikker basert på metodelyd og ledig mental holdning gir bedre langtidsresultater på stressplager og blodtrykk enn avspenningsteknikker som bygger på konsentrasjon.

AcemArticle

- Meditasjon bidrar til endringer i hjernen
- Meditasjon bidrar til endringer i hjernen

I dette intervjuet i den spanske avisen La Vanguardia våren 2010 forteller Acems grunnlegger Are Holen blant annet om de nyeste forskningsresultatene fra arbeidet med Acem-meditasjon.

Intervjuet førte til over 500 e-poster og over 200 påmeldinger til grunnkurs i Acem-meditasjon i Spania.

AcemArticle

Første doktoravhandling om effekter av Acem-meditasjon
Første doktoravhandling om effekter av Acem-meditasjon

Den første doktoravhandling om Acem-meditasjon av Erik Ekker Solberg dokumenterer at metoden virker avspennende, at langmeditasjon øker effekten og at prestasjonsevne og evne til å takle stress forbedres.

AcemArticle

Forskning på Acem-meditasjon - et overblikk
Forskning på Acem-meditasjon - et overblikk

En rekke vitenskapelige undersøkelser har blitt gjort på Acem-meditasjon. Denne artikkelen presenterer noen av dem.

AcemArticle