Gym-yogaen kommer også fra India

Det er heldigvis ingen offisiell godkjenning av yogalærere, og yoga som fenomen er ikke beskyttet på noen som helst måte. 

Hvem som helst kan definere hva yoga er ut fra sine egne behov og ideer, og alle er fri til å hevde at de representerer det opprinnelige.

Mye tyder på at gym-yoga slik vi kjenner det i dag, er en relativt ny oppfinnelse. Dette til tross for at mange som driver med slik yoga ønsker å knytte direkte linjer langt tilbake i den indiske filosofiske erkjennelsestradisjon.

Gym-yogaen stammer fra et palass i byen Mysore i Syd-India, og representerer en sammenslåing av indisk yoga, akrobatikk, kampsport og vestlig gymnastikk. En viktig impuls er fra engelsk militær gymnastikk og drill, som igjen hentet inspirasjon fra svenske og danske gymlærere fra begynnelsen av 1900-tallet.

Flere og flere retter kritikk mot det vi kan kalle gym-yoga, og hevder at tilhengerne plasserer den i en sammenheng den ikke helt hører hjemme.