Kan du forandre deg?

I dette nummer av Dyade finner du foredragene og innleggene fra Festseminaret. De er bearbeidet og samlet. De spenner vidt – fra forskning og behandling til kulturdebatt, organisasjonsteori og undervisning. Folk i salen hadde noen trivelige timer en augustlørdag. Håper du finner noe å trives med, du også.

Kan du forandre deg?

Ja. Og nei. Etter mange fagfolks oppfatning er de mest grunnleggende strukturer i personligheten lite foranderlige, samtidig som vår evne til omstilling og tilpasning anses som stor. Og vår evne til å mestre tilværelsens ulike utfordringer kan både utvikles og forbedres. I terapi, meditasjon og livsstil ligger det muligheter.

Dette Dyade er egentlig et fødselsdagsselskap. Det var smekkfullt i Acem-huset i Oslo i august 1995 da syv foredragsholdere møttes for å markere en 50-årsdag. Det var Acems grunnlegger og faglige leder Are Holen som fylte år. Festseminaret hadde tittelen Stress, bearbeidelse og forandring – temaer jubilanten har arbeidet med på ulike måter. Han forsker i stress, alvorlige livshendelser og katastrofer. Dessuten arbeider han som psykoterapeut. Den medisinske doktorgrad tok han i 1990. Han har tidligere vært tilknyttet Psykiatrisk institutt ved Universitetet i Oslo og vært gjesteforsker ved University of California, San Francisco. Han er nå førsteamanuensis ved Universitetet i Trondheim og sitter i prosjektledelsen for den nye medisinerutdannelsen med problembasert innlæring.

I dette nummer av Dyade finner du foredragene og innleggene fra Festseminaret. De er bearbeidet og samlet. De spenner vidt – fra forskning og behandling til kulturdebatt, organisasjonsteori og undervisning. Folk i salen hadde noen trivelige timer en augustlørdag. Håper du finner noe å trives med, du også.

God lesning!

Stikkord: meditasjon, psykologi