Keyword: meditasjon

Dyade 2023/4 Sannere enn virkeligheten

– om fremtid og fiksjon i film og romaner

AcemProduct

Leder
Leder

Meditasjonsforskningen i en ny  fase?

- Fra laboratorieeksperimenter til hverdagsliv, fra stress til psykologisk forsvar

AcemArticle

Forskning på Acem-meditasjon - en oversikt

Moderne forskning på meditasjon begynte rundt 1970. Omfanget var lite frem til rundt år 2000, da flere forskere begynte å interessere seg for dette. Forskningsaktiviteten økte, og i 2021 ble 468 vitenskapelige artikler publisert om meditasjon. I denne artikkelen drøfter vi hva forskning har vist om Acem-meditasjon, fra den første artikkelen ble publisert i 1995 til den foreløpig siste kom i 2021.

AcemArticle
AcemArticle

Dyade 2023/1 Meditasjonsforskningen i en ny fase?

- fra harde fakta til åndelig søken

I det stille har meditasjonsforskning dreiet over i en ny fase. Forskerne har i en årrekke vært opptatt av laboratorieforskning, for å do kumentere om meditasjon har reelle fysiologiske effekter. Avspenningsresponsen har stått sen tralt. Det er nå ikke lenger noen tvil om at meditasjon faktisk har slike effekter. I de siste årene har det vært et gradvis skifte av fokus, over mot spørsmål som: Er meditasjon faktisk effektivt mot hverdagsstress, utenfor en laboratorie setting? Kan meditasjon lede til forandringer i våre grunnleggende måter å takle belastninger på vår selvfølelse i arbeids- og studiesituasjoner?

AcemProduct

«Dess mindre du har levd, jo svartere dør du.»

Tomhetens smerte

Av Ole Gjems-Onstad

AcemArticle

Lys – en annen dimensjon

Av Ole Gjems-Onstad

AcemArticle
AcemArticle

Fra skilpadder til empirisk filosofi – intuisjon i filosofi

Filosofer har gjennom tidene søkt etter et sikkert fundament for kunnskap. Mange mente at slikt grunnlag fantes i intuisjoner. Nå er de ikke lenger så sikre.

Skrevet av Eirik Jensen

AcemArticle

Fire måter å forstå intuisjon på

Nevn ordet intuisjon, og folk vil få ulike assosiasjoner. Historien selv har knyttet mange ideer til dette ordet, og flere av dem er med oss også i dag. Bli med på en rask gjennomgang!

Skrevet av Dag Jensen

AcemArticle