Dyade 2013/02: Aktualisering i Acem-meditasjon

- velsignelse eller forbannelse

Dette nummeret av Dyade tar for seg begrepet Aktualisering, som i Acems meditasjonspsykologi betegner prosessen der ubearbeidet psykologisk materiale kommer til overflaten og påvirker måten vi mediterer på. Aktualisering ses som nødvendig for meditasjonens virkning, men byr også på utfordringer for den mediterende.

Dyade 2013/02: Aktualisering i Acem-meditasjon
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk

Innhold

Aktualisering i meditasjon kan fungere som snarvei til innsikt. Å meditere er å skru opp lyset slik at det som lå i mørke, kan bli klarere.

Aktualisering kan være en utfordring – men med en himmel. Utfordrende perioder i meditasjon kan i øyeblikket kjennes ubehagelig. Men gevinsten er stor hvis de kan bidra til at man velger annerledes i hverdagen.

De færreste har forfattergaven i seg. Men alle har en historie å fortelle, en sammenheng å se, livshendelser å få tak i. Aktualisering i meditasjon kan bringe en nærmere den historien.

Begrepet aktulisering er særegent for Acem. Andre meditasjonsorganisasjoner griper ikke fatt i utfordringene ved meditativ aktualisering. Det andre unngår, bruker Acem.