Noen milepæler i Acems historie

Her finner du en tidslinje med gjennomgang av viktige hendelser i Acems historie.

1966 Acem stiftes som AMS Academic Meditation Society 27. januar

1967 Are Holen blir meditasjonslærer etter seks måneders studier i India Første helgekurs på Tyriheim ved Tyrifjorden

1968 Første sommerkurs på Ås. Fire første kurslærere utdannes. Tar i bruk kontor på Stortorvet.

1969 AMS-informasjon kommer med første nummer. Bladet utvikler seg senere til Dyade og til AcemMagasinet. Offset-maskin til kr. 10 000 innkjøpt.

1970 Helgekurs på Mariaholm ved Øyeren for første gang. Første kommunikasjonsgruppe for lederne. Første loppemarked. Heretter årlig, blir stadig større.

1971 AMS-informasjon skifter navn til Dyade. En rekke kommunikasjonsgrupper for Acem-mediterende. Åpen konflikt med Mahesh Yogi og TM-bevegelsen.

1972 Brudd i samarbeidet med Mahesh Yogi og TM-bevegelsen. AMS tar i bruk nye kontorer i Frimannsgate i Oslo. Første bokollektiv av AMS-medlemmer etablert på Heggeli i Oslo.

1973 AMS-nytt skilles fra Dyade og kommer med sitt først nummer. Dalai Lama på sitt første besøk i Norge. AMS arrangerer stort møte med ham i Universitetets gamle festsal i Oslo.

1974 Første utgave av SYMP, AMS’s studentavis kommer ut. AMS skifter navn til Acem 1. september.

1975 Det arbeides intenst med meditasjonsveiledning for å styrke kurslærernes veiledningskompetanse.

1976 Ole Gjems-Onstad blir daglig leder for Acem. Eiendommen i Sporveisgt 37 i Oslo kjøpt av Fagerborg menighet. To års omfattende oppussing venter.
Første utgave av Stillhetens psykologi utgitt.

1977 TM-bevegelsen har stevnet Acem for retten og krever erstatning på 200 000 kr samt rett til alle Acems midler ved bruddtidspunktet.
Byretten gir Acem medhold på alle punkter. TM-bevegelsen anker.
Loppemarked utenfor Ullevål stadion innbringer brutto kr. 203 000.
250 medlemmer legger ned 10 000 arbeidstimer.

1978 Acem studieorganisasjon stiftes og innleder nært samarbeid med Folkeuniversitetet (FU). Acem Sverige blir etablert. 13. november åpnes Acemhuset i Sporveisgaten offisielt av Oslos ordfører Albert Nordengen.

1979 Acem studieorganisasjon blir medlem av FU. Acem Danmark etableres.
Forlik i saken mellom Acem og TM-bevegelsen, som betaler Acems saks- omkostninger med kr 130 000 samt kr. 300 000 som kompensasjon for at Acem skal slutte å bruke betegnelsene transcendental meditasjon og TM etter ett års overgangstid. Bispemøtet vedtar en uttalelse om at Acem sprer panteisme. Eiendommen Hartmanns pensjonatskole i Asker anskaffes.
Stillhetens psykologi utkommer på svensk og dansk.

1980 Acem Nederland etableres. Første “gigantloppemarked” i Bogstadveien.
Begrepet Acem-meditasjon erstatter betegnelsen transcendental meditasjon.

1981 Acems 15-årsjubileum markeres med stormøte i Chateau Neuf i Oslo.

1982 Siste virkelig store loppemarked i Bogstadveien i Oslo. Acem Radio er på lufta første gang 16. august. Skaugumåsen kurssenter åpnes offisielt 28.oktober av Askers ordfører Eyvind Wang.

1983 Acem Radio i Trondheim opprettes. Første ukelange kommunikasjonskurs og første internasjonale kulturseminar arrangeres på Skaugumåsen.

1984 Landskonferansen Nærradio-84 holdes på Skaugumåsen med 51 konsesjonsinnehavere. Acem får konsesjon for nærtv i Oslo. Acem Radio Bergen kommer på lufta. Boken Meditasjon på norsk blir utgitt. Første begynnerkurs på Taiwan.

1985 Acem TV har prøvesendinger. Acem Radio Asker og Acem Radio Stavanger igang. Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer deltar på kulturseminar på Skaugumåsen kurssenter og holder åpent foredrag i Acem-huset i Oslo.

1986 Acem TV starter sendinger 13. februar med fire timer i uken. 20-årsjubileet markeres med mottagelse i Acem-huset i Oslo og en serie jubileums forelesninger. De første asylsøkere kommer til Skaugumåsen kurssenter.
Acem Sverige anskaffer kurslokaler i Uppsala. Acem Taiwan stiftet.

1987 Skaugumåsen kurssenter blir et av de største mottakssentre for flyktninger på Østlandet. Acem anskaffer eiendommen Gladheim i Holmenkollen, først brukt som asylmottak og deretter leiet ut til barnehagedrift.
Acem Stavanger får kurslokaler i Oscars gate.

1988 Første sommerkurs i Sverige. Acem anskaffer Hesteløkka på Jeløya utenfor Moss. Acem-huset i Brodtkorbs vei i Trondheim tas i bruk.

1989 Acem kjøper en mindre bygård i Huitfeldstgt i Oslo med kontor- og møtelokaler og studio til radio og tv. Nobelprisvinneren Andrej Sakharov på åpent møte i Acem-huset i Oslo. Acem Danmark anskaffer hus i Kochs vej i Købehavn. Acem Kristiansand får kontor og møtelokaler i en leilighet i Markensgate.

1990 Acem studentkollektiv etableres i Charlotte Andersens vei i Oslo.
Asylmottaket på Skaugumåsen kurssenter avvikles.

1991 25-årsjubileet markeres med festmøte i Universitetets Gamle Festsal i Oslo. Åpningshelgekurs på oppusset Skagumåsen kurssenter i oktober.
Acem Bergen får eget hus i gågaten Marken.

1992 Stillhetens psykologi kommer på nederlandsk. Skaugumåsen blir igjen mottakssenter for asylsøkere.

1993 Videregående sommerkurs over to uker holdes på Ås.

1994 Første Overgangsstudium som alternativ eller tillegg til vanlig konfirma- sjon gjennomføres. Flyktningsmottaket på Skaugumåsen avvikles.

1995 Første fordypelseskurs med videregående meditasjonsutførelse over to uker på Gejerskolan i Värmland. Første publisering i internasjonalt fagtidsskift om virkningene av Acem-meditasjon. Acem får kurslokaler sentralt i Stockholm.

1996 Acem anskaffer kurslokaler i Skien. Stillhetens psykologi kommer på kinesisk på Taiwan. Skaugumåsen tas igjen i bruk til egne aktiviteter.

1997 Første kurs i Acem-meditasjon i India. Boken Stress Arbeid Kjærlighet.
Acem-meditasjon i perspektiv kommer ut. Jevnlig kursvirksomhet i England starter.

1998 Acem Travels første reise: Taiwan og Kina. Stillhetens psykologi kommer på kinesisk i Beijing. Acem India formelt stiftet. Lundsholm herregård ved Arvika i Värmland anskaffet. Acems første kokebok lansert.

1999 Første gang kommunikasjonskurs over to uker. Medlemsbladet Acem Samachar in India etablert.

2000 Acem Travels går til Nord-India. Acems første bok på engelsk, Inner Strength, utgis. Første weekendretrett for mediterende i England. Første begynnerkurs i Acem-meditasjon i Afrika, i Gambia.

2001 Acem Taiwan får kurslokaler i Taipei. Jevnlig kursvirksomhet starter i Tyskland og Spania.

2002 Acem Travels går til Taiwan og Kina. Acem Norsk Yoga-skole holder kurs på Svalbard.

2003 World Retreat med 300 deltagere fra 10 land holdes på Landbrukshøyskolen på Ås. Acem Danmark får egen meditasjonslærer. Acem Sverige markerer 25 års jubileum. Acem overtar Halvorsbøle ved Randsfjorden, et konferansesenter av høy standard med 100 senger.

2004 Nytt bygg på Lundsholm er ferdig. Første doktorgrad tatt på fysiologiske virkninger av Acem-meditasjon. Første ukelange sommerkurs i Tyskland.
Første weekendretrett for Acem-mediterende i Spania.

2005 Acem Travels går til Syd-India. Acem Nederland markerer 25 års jubileum.
Sverige får egen meditasjonslærer.

2006 Acem Travels til Kina og Taiwan, som kan markere sitt 20-årsjubileum.
Første weekendretrett for mediterende i Sør-Afrika. Acem arrangerer til sammen 13 sommerkurs av minst en ukes varighet på Halvorsbøle, Lundsholm og i Tyskland. 5-dagers retrett i Spania. Acems 40-års jubileum markeres med en rekke arrangementer.

Produkter

Dyade 2006/03-04: Meditasjon motstrøms

 

Relaterte artikler