Dyade 2006/03-04: Meditasjon motstrøms

Perspektiver på Acem-meditasjon i anledning Acems 40-årsjubileum: Forskning, kulturhistorie og samtid.

Dyade 2006/03-04: Meditasjon motstrøms
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk

Dette Dyade handler om førti fascinerende år. Den som ved inngangen til 1966 ble bedt om å spå hvor en ny og original meditasjonsretning kunne oppstå, ville neppe tenke på Norge. Men allerede i årets første måned, den 27. januar 1966, kom syv studenter sammen i Frognerveien i Oslo for på Are Holens initiativ å stifte det som senere ble Acem.

Acem har spredd seg fra denne nordlige utpost til en rekke land over hele kloden, også land med lange meditative tradisjoner, som India og Taiwan.

Mot alle odds? Kanskje. Are Holen konstaterer i dette nummer av Dyade at Acem er "født og vokst opp i motvind". Men arbeidet har vært næret av grunnleggende eksistensielle lengsler som har bidratt til indre avklaring og forankring.

Flere av artiklene i bladet handler om de kreftene Acem måtte bryne seg mot i sine første femten år. Tor Hersoug gir en rekke nye og hittil ukjente blikk inn i den særegne historien om inderen Mahesh Yogi, som etter flere år med samarbeid tok mål av seg til å knekke Acem på begynnelsen av 1970-tallet. Carl Henrik Grøndahl ser Kirkens bannbulle mot Acem på slutten av 1970-tallet i historisk perspektiv, som en kamp mellom det mytiske og det moderne. Rolf Brandrud gir en personlig beretning fra en annen av 1970-tallets kamparenaer, der voldelig marxist-leninistisk ideologi om væpnet revolusjon og proletariatets diktatur gjorde sitt beste for å kvele meditative impulser.

Det positive var at konfliktene bidro til ytterligere indre avklaring. Ikke minst ga de godt utgangspunkt for innsikt i strømninger som rørte seg i samfunnet. Undertegnede beskriver hvordan Acem har beveget seg vindskjevt i verden helt fra 1960-tallets ungdomsopprør til den repressive toleransen som preger Acems postmoderne samtid i 2006. Vindskjevheten har gjort det lettere å bidra med alternative perspektiver.

Acem handler om enkeltmennesker. Den prisbelønte forfatteren Rune Belsvik gir sin personlige versjon av en meditativ historie - hans eget møte med Acem fra han lærte å meditere for 15 år siden. Enten man mediterer eller ei, er det lett å kjenne seg igjen i hans nakne beskrivelser av alle de motstridende tankene og følelsene som kjemper om plassen i et menneskesinn. I det ene øyeblikket: "Eg fekk det til. Eg var rørt." I det neste: "Skulle eg berre gi opp? Eg sveitta. Eg rota fælt." Kanskje var det også mot alle odds at han fortsatte, og at meditasjon ble fast inventar i hans liv. Artikkelen er illustrert med bilder av forfatteren tatt på fordypelseskurs i Acem-meditasjon på Halvorsbøle kurssenter sommeren 2006.

Hvordan kan man oppsummere resultatet av Acems arbeid gjennom 40 år? Turid Berg-Nielsen påpeker at meditasjonspsykologien er i sin spede start, men skisserer sentrale punkter. Ole Gjems-Onstad antyder noen prinsipper som må ligge til grunn for en meditativ organisasjon som Acem.

Acem har ikke vært alene om seriøs interesse for meditasjon. Øyvind Ellingsen beskriver hvordan den internasjonale meditasjonsforskningen har utviklet seg i løpet av disse førti årene.

Bakerst i bladet får man inntrykk av hvem som driver organisasjonen i dag: meditasjonslærerne, som utgjør Acems faglige ledelse, og kurslærere og assistant instructors i en rekke land, til sammen nesten 200 personer, som alle har lang meditasjonserfaring og omfattende utdannelse innen meditasjonspsykologi - på fritiden.

Kanskje er det sant at denne norske formen for meditasjon ble til mot alle odds. Men allerede tidlig var Norge det land i Skandinavia hvor flest mennesker fattet interesse for meditasjon. Og senere, da ungdomsopprøret la seg mot slutten av 1970-tallet, var Norge kanskje det eneste land i den vestlige verden der interessen for meditasjon ikke dalte, men tvert om nådde nye høyder. Noen har spekulert på om nordmenns nære forhold til skog, fjell og vann kan ha lagt grunnen for en meditativ streng i den norske folkesjel. Kanskje er den i slekt med vinden i trærne, den visjonen som har gitt kraft til å drive frem et nytt meditativt prosjekt midt oppi motkreftene her i vår lille avkrok av verden.

Innhold:
  
 Halvor Eifring
  Meditasjon motstrøms

Are Holen
  Samfunnsgavnlig stillhet
 Når noen ytret seg, var det med reservasjon, motforestillinger, advarsler.

Rune Belsvik
  Å nærma seg kjærasten
 Eg kom plutseleg på at eg ein gong hadde bestemt meg for å redda verda.

Noen milepæler i Acems historie

Halvor Eifring
  Fra opprør til kvelende toleranse Acems samtid 1966 - 2006.

Tor Hersoug
  Bruddstykker fra et meditasjonsoppgjør
 - med Mahesh Yogi i 1972.

Carl Henrik Grøndahl
  Mellom det mytiske og det moderne
 Acem ble overvåket. Av dem som voktet norsk åndelighet.

Rolf Brandrud
  En Acem-mediterende på Blindern
 Stemningsrapport fra 1970-tallet.

Øyvind Ellingsen
  Fra alfabølger til hjernesentre
 Medisinsk forskning om meditasjon som redskap for stressmestring.

Turid S. Berg-Nielsen
  En front på et forsømt fagfelt
 Acems meditasjonspsykologi.
 Ole Gjems-Onstad
  Allmøte med seg selv
 Acem er mer frivillig enn de fleste frivillige organisasjoner.

Meditasjons- og kurslærere i Acem 2006

Innhold